/* */

Centrum Inwestycji Miejskich w Łodzi

Szkoła Podstawowa nr 36 im. Zenona Wasilewskiego w Łodzi
Szkoła Podstawowa nr 173 im. Żołnierzy Dywizji Kościuszkowskiej w Łodzi